แผนที่จังหวัดเชียงราย แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย
แผนที่จังหวัดเชียงราย
แผนที่เชียงราย แผนที่จังหวัดเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดเชียงราย

เชียงราย เมืองเหนือสุดของไทยมีสถานที่น่าชมมากมาย ทั้งเมืองโบราณเก่าแก่ที่เชียงแสน และสบรวก ดินแดนแห่งามเหลี่ยมทองคำ อันลือชื่อ สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ไปอำเภองาวแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านพะเยาไปจังหวัดเชียงราย ระยะทาง ๗๘๕ กิโลเมตร หรือสายการบินบินตรงกรุงเทพ – เชียงราย มีบริการทุกวัน
จังหวัดเชียงราย มีอำเภอทั้งหมด 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย   อำเภอเวียงชัย   อำเภอเชียงของ   อำเภอเทิง   อำเภอพาน   อำเภอป่าแดด   อำเภอแม่จัน   อำเภอเชียงแสน   อำเภอแม่สาย   อำเภอแม่สรวย   อำเภอเวียงป่าเป้า   อำเภอพญาเม็งราย   อำเภอเวียงแก่น   อำเภอขุนตาล   อำเภอแม่ฟ้าหลวง   อำเภอแม่ลาว   อำเภอเวียงเชียงรุ้ง   อำเภอดอยหลวง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

แนะนำจังหวัดเชียงราย แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แผนที่จังหวัดเชียงราย แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

วัดพระสิงห์   วัดพระแก้ว   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน   เจดีย์หลวง   สบรวง   อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย   พระบาทตากผ้า   วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว   ดอยแม่สลอง   ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา   พระบรมธาตุดอยตุง   เวียงกาหลง   สามเหลี่ยมทองคำ   ท่าขี้เหล็ก   สวนแม่ฟ้าหลวง   อุทยานภูชี้ฟ้า  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช   กู่พระเจ้าเม็งราย   วัดพระสิงห์   วัดร่องขุ่น   พิพิธภัณฑ์อูบคำ   วัดพระธาตุดอยจอมทอง   แม่น้ำกก   วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์   ดอยแม่สลอง   ดอยหัวแม่คำ   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน   วัดพระธาตุเจดีย์หลวง   วัดพระเจ้าล้านทอง   วัดพระธาตุจอมกิตติ   วัดสังฆาแก้วดอนหัน   ทะเลสาบเชียงแสน   สามเหลี่ยมทองคำ   หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ   พระธาตุดอยปู่เข้า   วัดพระธาตุผาเงา   ดอยผาตั้ง   อุทยานแห่งชาติดอยหลวง   ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง   อุทยานแห่งชาติขุนแจ  

แผนที่การเดินทางจังหวัดเชียงราย

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อ.เมือง จ.เชียงราย
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง อ.เมือง จ.พะเยา
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง อ.เชียงของ
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง กรุงเทพฯ
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง อ.เมือง จ.ลําปาง
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง ดอยแม่สลอง
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง แม่สาย
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง อ.ปาย
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.เชียงราย

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย