แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แผนที่แม่ฮ่องสอน แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ 942 แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า “เมืองสามหมอก” เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์ จนนักท่องเที่ยวเล่าขานกันอยู่เสมอว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอำเภอทั้งหมด 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   อำเภอขุนยวม   อำเภอปาย   อำเภอแม่สะเรียง   อำเภอแม่ลาน้อย   อำเภอสบเมย   อำเภอปางมะผ้า  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนะนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดหัวเวียง   ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาแม่ฮ่องสอน   ถ้ำลอด   ถ้ำปลา   เขื่อนผาม่วง   วนอุทยานถ้ำปลา   พระธาตุดอยกองมู   โครงการแม่สะเรียง   โครงการพระราชดำริบ้านต่อแพ   น้ำตกผาเสื่อ   น้ำตกหมอแปง   ทุ่งดอกบัวตอง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา   วัดพระธาตุดอยกองมู   วัดพระนอน   วัดหัวเวียง   ตลาดเช้า   วัดจองคำ   วัดจองกลาง   บ่อน้ำแร่ผาบ่อง   อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา ผาเสื่อ   พระตำหนักปางตอง   ถ้ำแม่ละนา   แม่น้ำปาย   วัดกลาง   วัดพระธาตุแม่เย็น   น้ำตกหมอแปง   โป่งน้ำร้อนท่าปาย   วัดม่วยต่อ  

แผนที่การเดินทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
แผนที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถึง ปาย
แผนที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถึง อ.เมือง จ.ตาก
แผนที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถึง ปางอุ๋ง
แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก ถึง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย