แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
แผนที่เพชรบูรณ์ แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี ภูมิประเทศมีทัศนียภาพสวยงามไม่ว่าจะเป็นเขาค้อหรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอำเภอทั้งหมด 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   อำเภอชนแดน   อำเภอหล่มสัก   อำเภอหล่มเก่า   อำเภอวิเชียรบุรี   อำเภอศรีเทพ   อำเภอหนองไผ่   อำเภอบึงสามพัน   อำเภอน้ำหนาว   อำเภอวังโป่ง   อำเภอเขาค้อ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

แนะนำจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

วัดมหาธาตุ   เมืองศรีเทพ   น้ำตกศรีดิษฐ์   วนอุทยานแห่งชาติ   น้ำหนาว   พระพุทธมหาธรรมราชา   อ่างเก็บน้ำป่าแดง   สวนรุกขชาติผาเมือง   ไร่บีเอ็น   น้ำตกซับชมภู   สวนมะขามหวาน   น้ำตกตาดหมอก   เขาค้อ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนที่การเดินทางจังหวัดเพชรบูรณ์

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถึง เขาค้อ
แผนที่ อ.เมือง จ.เลย ถึง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
แผนที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถึง อ.เมือง จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถึง ภูทับเบิก
แผนที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถึง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
แผนที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถึง อ.เชียงคาน จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย