แผนที่จังหวัดเพชรบุรี แผนที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี
แผนที่เพชรบุรี แผนที่จังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสาย สำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการทำนา สวนผลไม้ ทำน้ำตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง
จังหวัดเพชรบุรี มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบุรี   อำเภอเขาย้อย   อำเภอหนองหญ้าปล้อง   อำเภอชะอำ   อำเภอท่ายาง   อำเภอบ้านลาด   อำเภอบ้านแหลม   อำเภอแก่งกระจาน  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

แนะนำจังหวัดเพชรบุรี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี แผนที่จังหวัดเพชรบุรี แผนที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

วัดพระพุทธไสยาสน์   พระรามราชนิเวศน์   เขาวัง   ถ้ำเขาหลวง   ชะอำ   เขื่อนแก่งกระจาน   หาดปึกเตียน   น้ำตกธารทิพย์   หมู่บ้านไทยทรงดำ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน   หาดชะอำ   ฟาร์มแกะสวิส  

แผนที่การเดินทางจังหวัดเพชรบุรี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถึง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย