แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ แผนที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่
แผนที่เชียงใหม่ แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ นพบุรี ศรีนครพิงค์ หรือเวียงพิงค์ ของพ่อ ขุนเม็งรายมหาราชในอดีต หรือเชียงใหม่ในวันนี้เป็นเมืองที่ รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิม ของลานนาไทยเอาไว้ ส่วนสภาพทางภูมิศาสตร์นั้น พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา เนื้อที่ ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีที่ราบอยู่ตอนกลาง ตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง
จังหวัดเชียงใหม่ มีอำเภอทั้งหมด 25 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่   อำเภอจอมทอง   อำเภอแม่แจ่ม   อำเภอเชียงดาว   อำเภอดอยสะเก็ด   อำเภอแม่แตง   อำเภอแม่ริม   อำเภอสะเมิง   อำเภอฝาง   อำเภอแม่อาย   อำเภอพร้าว   อำเภอสันป่าตอง   อำเภอสันกำแพง   อำเภอสันทราย   อำเภอหางดง   อำเภอฮอด   อำเภอดอยเต่า   อำเภออมก๋อย   อำเภอสารภี   อำเภอเวียงแหง   อำเภอไชยปราการ   อำเภอแม่วาง   อำเภอแม่ออน   อำเภอดอยหล่อ   อำเภอกัลยาณิวัฒนา  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

แนะนำจังหวัดเชียงใหม่ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ แผนที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

วัดเจดีย์เจ็ดยอด   น้ำตกห้วยแก้ว   น้ำตกแม่สา   ถ้ำเชียงดาว   พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์   ออบหลวง   วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่   หมู่บ้านชาวเขาแม้วดอยปุย   วัดสวนดอก   ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง   บ่อน้ำร้อนฝาง   น้ำตกแม่กลาง   วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   วัดดอยแม่ปั๋ง   ดอยอ่างขาง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

วัดสวนดอก วัดบุปผาราม   วัดเชียงมั่น   วัดพระสิงห์วรวิหาร   วัดปราสาท   วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร   เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง   วัดพันเตา   วัดกู่เต้า   วัดแสนฝาง   วัดบุพพาราม   เวียงกุมกาม   วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่   วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)   ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว   สวนรุกขชาติห้วยแก้ว   สวนสัตว์เชียงใหม่   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุยปุย   อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย   วัดพระธาตุดอยสุเทพ   พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์   เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี   ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่   เวียงท่ากาน   วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร   วัดพระธาตุดอยน้อย   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   โครงการหลวงดอยอินทนนท์   หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก แม่แจ่ม   วัดพุทธเอิ้น   ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านไร่ไผ่งาม   อุทยานแห่งชาติออบหลวง   อุทยานแห่งชาติแม่โถ   ทะเลสาบดอยเต่า   โครงการหลวงห้วยผักไผ่ (ทุ่งเริง)   โป่งเดือดป่าแป๋   น้ำตกหมอกฟ้า   อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง   พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์   พระบรมธาตุแสนไห   วัดฟ้าเวียงอินทร์   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  

แผนที่การเดินทางจังหวัดเชียงใหม่

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อ.เมือง จ.เชียงราย
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง ปาย
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง ปางอุ๋ง
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง ดอยอินทนนท์
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง ม่อนแจ่ม
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อ่างขาง
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพฯ
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อําเภอหางดง
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อําเภอสันกําแพง
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อําเภอฝาง
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อําเภอสารภี
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อําเภอสันทราย
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง อ.เมือง จ.น่าน
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง หลวงพระบาง
แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.ระยอง ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ กรุงเทพฯ ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย