แผนที่จังหวัดอ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยวอ่างทอง
แผนที่จังหวัดอ่างทอง
แผนที่อ่างทอง แผนที่จังหวัดอ่างทอง สถานที่ท่องเที่ยวอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา อ่างทองเป็นจังหวัดซึ่งอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา หรือการผลิตเครื่องจักสาน ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก เป็นจังหวัดบ้านเกิดของนายดอกนายทองแก้ววีรชนคนกล้าในศึกบางระจัน นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยวัดที่มีความสะอาดสวยงามและมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมายกว่า 200 วัด อันเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของชาติไทย อ่างทองเดิมชื่อ เมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ดังปรากฏในพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยาหลายตอนโดยเฉพาะ ในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2310 พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เป็นที่ตั้งค่ายเพื่อตีกรุงศรีอยุธยา และทำให้เกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่ จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือ ศึกบางระจัน ปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว เรียกชื่อใหม่ว่า “อ่างทอง” เนื่องจากเป็นที่ลุ่ม และอู่ข้าวอู่น้ำอันเป็นเสมือน ขุมทรัพย์ที่มีค่า
จังหวัดอ่างทอง มีอำเภอทั้งหมด 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง   อำเภอไชโย   อำเภอป่าโมก   อำเภอโพธิ์ทอง   อำเภอแสวงหา   อำเภอวิเศษชัยชาญ   อำเภอสามโก้  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

แนะนำจังหวัดอ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง แผนที่จังหวัดอ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยวอ่างทอง สถานที่ท่องเที่ยวอ่างทอง ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.อ่างทอง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

วัดโพธิ์ทอง   พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกวรวิหาร   พระมหาพุทธพิมพ์   พระตำหนักคำหยาด   วัดขุนอินทประมูล   อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว   วัดป่าท่าสุทธาวาส   สวนนกธรรมชาติ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

แผนที่การเดินทางจังหวัดอ่างทอง

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย