แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยวอุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่อุบลราชธานี แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี เล่ากันว่า ท้าวคำผง ท้าวทิศพรหม และท้าวคำบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนคร เวียงจันทน์ เจ้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ของพระเจ้าตากสินมหาราช และต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้กับแม่น้ำมูล ครั้นพ.ศ. 2323 พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาราชสุภาวดี เชิญตราพระราชสีห์มาพระราชทานนามเมืองว่า “อุบลราชธานี” ทรงให้ท้าวคำผง เป็นเจ้าเมืองคนแรก ซึ่งต่อมาได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระปทุมวงศา” เมืองอุบลราชธานีมีเจ้าเมืองสืบกันมาถึง 4 คน ตราบจนถึงปีพ.ศ. 2425 จึงได้มีการแต่งตั้งข้าหลวง และผู้ว่าราชการจังหวัดมาปกครองดูแลจนถึงทุกวันนี้
จังหวัดอุบลราชธานี มีอำเภอทั้งหมด 25 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี   อำเภอศรีเมืองใหม่   อำเภอโขงเจียม   อำเภอเขื่องใน   อำเภอเขมราฐ   อำเภอเดชอุดม   อำเภอนาจะหลวย   อำเภอน้ำยืน   อำเภอบุณฑริก   อำเภอตระการพืชผล   อำเภอกุดข้าวปุ้น   อำเภอม่วงสามสิบ   อำเภอวารินชำราบ   อำเภอพิบูลมังสาหาร   อำเภอตาลสุม   อำเภอโพธิ์ไทร   อำเภอสำโรง   อำเภอดอนมดแดง   อำเภอสิรินธร   อำเภอทุ่งศรีอุดม   อำเภอนาเยีย   อำเภอนาตาล   อำเภอเหล่าเสือโก้ก   อำเภอสว่างวีระวงศ์   อำเภอน้ำขุ่น  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำจังหวัดอุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยวอุบลราชธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุบลราชธานี ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แก่งสะพือ   สะพานเสรีประชาธิปไตย   เขื่อนสิรินธร   วนอุทยานอุบลวนารมย์   พระมงคลมิ่งเมือง   ถ้ำแสงเพชร   พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ   ผาแต้ม   แก่งลำห้วยแก้ว   ภูสูง   ผาเฉลียง   แก่งตะนะ   ด่านช่องเม็ก  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่การเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง กรุงเทพฯ
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เชียงคาน จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ระยอง
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง ปากเซ ลาว
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ยโสธร
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.หนองคาย
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.อุดรธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง พัทยา
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง หัวหิน

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย