แผนที่จังหวัดอุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยวอุทัยธานี
แผนที่จังหวัดอุทัยธานี
แผนที่อุทัยธานี แผนที่จังหวัดอุทัยธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่า แก่การดูแลรักษา และนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน ดินแดนบางส่วน พบหลักฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่ เมืองโบราณบึงคอกช้างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านใต้ เมืองโบราณบ้านคูเมือง และ เมืองโบราณการุ้ง
จังหวัดอุทัยธานี มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุทัยธานี   อำเภอทัพทัน   อำเภอสว่างอารมณ์   อำเภอหนองฉาง   อำเภอหนองขาหย่าง   อำเภอบ้านไร่   อำเภอลานสัก   อำเภอห้วยคต  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

แนะนำจังหวัดอุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี แผนที่จังหวัดอุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยวอุทัยธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานี ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

วัดจันทาราม(ทุ่งซุง)   เขาปฐวี   พระปรางค์วัดแจ้ง   รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสะแกกรัง   พรุพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์   เขาปลาร้า  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

แผนที่การเดินทางจังหวัดอุทัยธานี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย