แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แผนที่อุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของ เมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุตรดิตถ์เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี มีเมืองพิชัยและสวางคบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงตำบล ชื่อบางโพธิ์ท่าอิฐ ขึ้นกับเมืองพิชัย แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านเจริญรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้า ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง อุตรดิตถ์ ซึ่งมีความหมายว่าท่าน้ำแห่งทิศเหนือ แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาอุตรดิตถ์กลับเจริญขึ้นกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดและเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับ จังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอำเภอทั้งหมด 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์   อำเภอตรอน   อำเภอท่าปลา   อำเภอน้ำปาด   อำเภอฟากท่า   อำเภอบ้านโคก   อำเภอพิชัย   อำเภอลับแล   อำเภอทองแสนขัน  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

แนะนำจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

พระแท่นศิลาอาสน์   วัดพระยืนพระพุทธบาทยุคล   น้ำตกแม่พูล   เขื่อนสิริกิติ์   สนอุทยานสักใหญ่   หลวงพ่อเพชร   อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก   น้ำตกวังดิน   น้ำตกแม่เฉย   ปรางค์วัดท่าพระธาตุ   บ่อเหล็กน้ำพี้   ภูทุ่งแร้ง   ภูสอยดาว  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่การเดินทางจังหวัดอุตรดิตถ์

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย