แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยวอำนาจเจริญ
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ
แผนที่อำนาจเจริญ แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ สถานที่ท่องเที่ยวอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 อำนาจเจริญแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชมทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงามและหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าซื้อเป็นของใช้ ของฝาก จังหวัดอำนาจเจริญประกอบด้วย 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ มีอำเภอทั้งหมด 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ   อำเภอชานุมาน   อำเภอปทุมราชวงศา   อำเภอพนา   อำเภอเสนางคนิคม   อำเภอหัวตะพาน   อำเภอลืออำนาจ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

แนะนำจังหวัดอำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยวอำนาจเจริญ สถานที่ท่องเที่ยวอำนาจเจริญ ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง   วัดพระเหลาเทพนิมิต   อุทยานดอนเจ้าปู่   แก่งหินขัน   วัดถ้ำแสงเพชร   วัดถ้ำแสงแก้ว   ป่าดงใหญ่   สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

แผนที่การเดินทางจังหวัดอำนาจเจริญ

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย