แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยวหนองบัวลำภู
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู
แผนที่หนองบัวลำภู แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู สถานที่ท่องเที่ยวหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต (เวียงจันทน์) มีชื่อว่า “เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” หนองบัวลำภู ได้รับแต่งตั้งเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง ศรีบุญเรือง นากลาง สุวรรณคูหา และนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู มีอำเภอทั้งหมด 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู   อำเภอนากลาง   อำเภอโนนสัง   อำเภอศรีบุญเรือง   อำเภอสุวรรณคูหา   อำเภอนาวัง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยวหนองบัวลำภู สถานที่ท่องเที่ยวหนองบัวลำภู ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

อุทยานภูเก้าภูพานคำ   น้ำตกเฒ่าโต้   วัดถ้ำกลองเพล   พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี   ถ้ำสุวรรณคูหา  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

แผนที่การเดินทางจังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย