แผนที่จังหวัดสุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยวสุโขทัย
แผนที่จังหวัดสุโขทัย
แผนที่สุโขทัย แผนที่จังหวัดสุโขทัย สถานที่ท่องเที่ยวสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสุโขทัย

"สุโขทัย" ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง คำว่า สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ สุข+อุทัย หมายความว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ. ศ. 1780-1800 มีการสถาปนาราชวงศ์พระร่วงขึ้นปกครองสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ ตลอดระยะเวลา 120 ปี ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ ""พ่อขุนรามคำแหงมหาราช"" ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย และวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทยในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534"
จังหวัดสุโขทัย มีอำเภอทั้งหมด 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุโขทัย   อำเภอบ้านด่านลานหอย   อำเภอคีรีมาศ   อำเภอกงไกรลาศ   อำเภอศรีสัชนาลัย   อำเภอศรีสำโรง   อำเภอสวรรคโลก   อำเภอศรีนคร   อำเภอทุ่งเสลี่ยม  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

แนะนำจังหวัดสุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย แผนที่จังหวัดสุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยวสุโขทัย สถานที่ท่องเที่ยวสุโขทัย ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   วัดศรีชุม   อุนสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาวัย   ถ้ำเชิงผา   ศาลพระแม่ย่า   พุทธอุทยาน 9 พระพุทธสุดแผ่นดิน   สวนหลวงพระร่องเฉลิมพระเกียรติ(ทุ่งแม่ระวิง)   เขื่อนสรีดภงค์   เขาหลวง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

แผนที่การเดินทางจังหวัดสุโขทัย

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย