แผนที่จังหวัดสุรินทร์ แผนที่ท่องเที่ยวสุรินทร์
แผนที่จังหวัดสุรินทร์
แผนที่สุรินทร์ แผนที่จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ตลอดจนคำบอกเล่าของผู้สูงอายุที่เล่าต่อๆ กันมา โดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอมมีอำนาจอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงเมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2306 จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำแพงค่ายคูล้อมรอบ 2 ชั้น มีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ต่อมาหลวงสิรินทรภักดีได้กระทำความดีความชอบเป็นที่โปรดปราน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็น “เมืองประทายสมันต์” และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทรภักดี เป็นพระสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง
จังหวัดสุรินทร์ มีอำเภอทั้งหมด 17 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุรินทร์   อำเภอชุมพลบุรี   อำเภอท่าตูม   อำเภอจอมพระ   อำเภอปราสาท   อำเภอกาบเชิง   อำเภอรัตนบุรี   อำเภอสนม   อำเภอศีขรภูมิ   อำเภอสังขะ   อำเภอลำดวน   อำเภอสำโรงทาบ   อำเภอบัวเชด   อำเภอพนมดงรัก   อำเภอศรีณรงค์   อำเภอเขวาสินรินทร์   อำเภอโนนนารายณ์  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

แนะนำจังหวัดสุรินทร์ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ แผนที่จังหวัดสุรินทร์ แผนที่ท่องเที่ยวสุรินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวสุรินทร์ ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

โครงการชลประทานห้วยเสนง   อุทยานแห่งชาติเขาสวาย   ปราสาทหินบ้านพลวง   ปราสาทศีขรภูมิ   หมู่บ้านช้าง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

แผนที่การเดินทางจังหวัดสุรินทร์

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถึง อ.เมือง จ.สุรินทร์

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย