แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี
แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนที่สุพรรณบุรี แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดเขาขึ้นของพระอาจารย์ธรรมโชติผู้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านบางระจัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อุทยานแห่งชาติพุเตย บึงฉวาก และมีขนมขึ้นชื่ออย่างสาลี่สุพรรณ สุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันต์อำเภอดอนเจดีย์อำเภอเดิมบางนางบวชอำเภออู่ทองอำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซอำเภอสองพี่น้องและอำเภอด่าน
จังหวัดสุพรรณบุรี มีอำเภอทั้งหมด 10 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   อำเภอเดิมบางนางบวช   อำเภอด่านช้าง   อำเภอบางปลาม้า   อำเภอศรีประจันต์   อำเภอดอนเจดีย์   อำเภอสองพี่น้อง   อำเภอสามชุก   อำเภออู่ทอง   อำเภอหนองหญ้าไซ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

แนะนำจังหวัดสุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

เจดีย์ยุทธหัตถีดอนเจดีย์   วัดป่าเลไลยก์   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   วัดไผ่โรงวัว   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   เขื่อนกระเสียว   บึงฉวาก   วัดเขาดีสลัก   สวนเฉลิมภัทรราชินี   หอคอยบรรหาร แจ่มใส และอุทยานมัจฉาวัดพระนอน   วัดสนามชัย   วัดแค   สวนนกท่าเสด็จ   อุทยานแห่งชาติพุเตย  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางจังหวัดสุพรรณบุรี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถึง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
แผนที่ กรุงเทพฯ ถึง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย