แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรี
แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี
แผนที่สิงห์บุรี แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี สถานที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี เมืองอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ด้วยเรื่องราววีรกรรมการสู้รบ ของชาวบ้านบางระจัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 841 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสามสายไหลผ่านคือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ไว้ว่า “เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่ามาก มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุและของสำคัญคือ พระนอนจักรสีห์ใหญ่กว่าพระนอนองค์อื่นๆ ในเมืองไทย ทำเป็นแบบพระนอนอินเดีย เหมือนเช่นที่ถ้ำเมืองยะลา เมืองสิงห์บุรีเรียกชื่อต่างกันดังนี้คือ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมน้ำจักรสีห์อันเป็นลำน้ำใหญ่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึงกลายเป็นเมืองลี้ลับ เมืองสิงห์บุรีตั้งขึ้นเป็นจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปี พ.ศ. 2438 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี และอำเภอท่าช้าง เสน่ห์ของเมืองสิงห์บุรี คือ การตั้งชื่อถนนในเมืองเป็นชื่อวีรชนบ้านบางระจัน เช่น ถนนนายแท่น ถนนนายดอก ถนนนายอิน ถนนนายเมือง ถนนขุนสรรค์ เป็นต้น และนอกจากนี้จังหวัดสิงห์บุรียังเป็นเมืองที่มีวัดมากมายทั้งเก่าและใหม่ต่างยุคกัน
จังหวัดสิงห์บุรี มีอำเภอทั้งหมด 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี   อำเภอบางระจัน   อำเภอค่ายบางระจัน   อำเภอพรหมบุรี   อำเภอท่าช้าง   อำเภออินทร์บุรี  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

แนะนำจังหวัดสิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรี สถานที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรี ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร   วัดหน้าพระธาตุ   ค่ายบางระจัน   วัดพิกุลทอง   อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี   สวนรุกขชาติคูเมือง   วัดโพธิ์เก้าต้น  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

แผนที่การเดินทางจังหวัดสิงห์บุรี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย