แผนที่จังหวัดสระแก้ว แผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว
แผนที่จังหวัดสระแก้ว
แผนที่สระแก้ว แผนที่จังหวัดสระแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญที่สระแก้ว มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดี โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายอยู่ทั่วจังหวัดและโบราณวัตถุที่หลงเหลือ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีต ให้แก่คนรุ่นหลัง
จังหวัดสระแก้ว มีอำเภอทั้งหมด 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระแก้ว   อำเภอคลองหาด   อำเภอตาพระยา   อำเภอวังน้ำเย็น   อำเภอวัฒนานคร   อำเภออรัญประเทศ   อำเภอเขาฉกรรจ์   อำเภอโคกสูง   อำเภอวังสมบูรณ์  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

แนะนำจังหวัดสระแก้ว แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว แผนที่จังหวัดสระแก้ว แผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว ภาคตะวันออก ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู   วัดอนุบรรพต   พระสยามเทวาธิราชจำลอง   ปราสาทสด๊อกก๊อกธม   ปราสาทเมืองไผ่   ปราสาทเขาโล้น   น้ำตกปางสีดา   สถานีเพาะเลี่ย้งสัตว์ป่าช่องกล่ำบน   วัดถ้ำกิ่งเขาฉกรรจ์   น้ำตกผาตะเคียน   น้ำตกท่ากระบาก   สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์   สระแก้วสระขวัญ   ประตูชัยอรัญประเทศ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

แผนที่การเดินทางจังหวัดสระแก้ว

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ถึง อ.เมือง จ.สระแก้ว
แผนที่ อ.เมือง จ.ระยอง ถึง โรงเกลือ จ.สระแก้ว

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย