แผนที่จังหวัดสระบุรี แผนที่ท่องเที่ยวสระบุรี
แผนที่จังหวัดสระบุรี
แผนที่สระบุรี แผนที่จังหวัดสระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสระบุรี

สระบุรี เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยสมเด็จ พระมหาจักรพรรดิ์ การตั้งเมืองนี้ สันนิษฐานว่าพระองค์โปรดเกล้าฯให้แบ่งพื้นที่เขตเมืองลพบุรีกับเมืองนครนายก บางส่วนมารวมกัน ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอ สำหรับที่มาของคำว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่า เพราะเหตุที่ทำเลที่ตั้งครั้งแรกมีบึงอยู่ใกล้ คือ “บึงหนองโง้ง” เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้นำเอาคำว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับคำว่า “บุรี” เป็นชื่อเมือง “สระบุรี”
จังหวัดสระบุรี มีอำเภอทั้งหมด 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระบุรี   อำเภอแก่งคอย   อำเภอหนองแค   อำเภอวิหารแดง   อำเภอหนองแซง   อำเภอบ้านหมอ   อำเภอดอนพุด   อำเภอหนองโดน   อำเภอพระพุทธบาท   อำเภอเสาไห้   อำเภอมวกเหล็ก   อำเภอวังม่วง   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

แนะนำจังหวัดสระบุรี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี แผนที่จังหวัดสระบุรี แผนที่ท่องเที่ยวสระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวสระบุรี ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สระบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

พระพุทธบาทสระบุรี   สวนพฤกษศาสตร์ที่ตำบลพุแค   พระพุทธฉาย   วนอุทยานน้ำตกสามหลั่น   สวนรุกขชาติมวกเหล็ก   น้ำตกเจ็ดสาวน้อย   น้ำตกถ้ำพระโพธิสัตว์   ถ้ำค้างคาว   ผาเสด็จ   เทือกเขาพระพุทธบาทน้อย   โบราณสถานเมืองขีดขิน   เสาร้องไห้   ฟาร์มโคนม  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

แผนที่การเดินทางจังหวัดสระบุรี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ถึง อ.เมือง จ.สระบุรี
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.สระบุรี

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย