แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยวสมุทรปราการ
แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ
แผนที่สมุทรปราการ แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ

สมุทรปราการ หรือ เมืองปากน้ำมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองพระประแดง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 29 กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางด้านเหนือของอ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และกิ่งอำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ มีอำเภอทั้งหมด 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ   อำเภอบางบ่อ   อำเภอบางพลี   อำเภอพระประแดง   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   อำเภอบางเสาธง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

แนะนำจังหวัดสมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยวสมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวสมุทรปราการ ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์   สถานตากอากาศบางปู   ฟาร์มจระเข้   เมืองโบราณสวางคนิวาส   พระพุทธชินราชปราการ   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   ป้อมพระจุลจอมเกล้า   พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย   ป่าช้าช้าง   ป้อมแผลงไฟ   หมู่บ้านรามัญ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ  

แผนที่การเดินทางจังหวัดสมุทรปราการ

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย