แผนที่จังหวัดสตูล แผนที่ท่องเที่ยวสตูล
แผนที่จังหวัดสตูล
แผนที่สตูล แผนที่จังหวัดสตูล สถานที่ท่องเที่ยวสตูล จังหวัดสตูล

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสตูล

สตูล แม้เป็นเพียงจังหวัดชายแดนเล็ก ๆ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่มีเกาะแก่งที่งดงามเป็นที่กล่าวขาน ทั้งยังอุดมด้วยธรรมชาติป่าเขาที่สมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 80 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบป่าเขา ห้วยลำธารในเขตภาคตะวันออกของจังหวัด ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสมมาก นอกจากนี้ในเขตจังหวัดสตูลยังมีหมู่เกาะต่างๆ อีกกว่าร้อยเกาะ ที่รู้จักกันดีได้แก่ หมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี และหมู่เกาะเภตรา
จังหวัดสตูล มีอำเภอทั้งหมด 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสตูล   อำเภอควนโดน   อำเภอควนกาหลง   อำเภอท่าแพ   อำเภอละงู   อำเภอทุ่งหว้า   อำเภอมะนัง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

แนะนำจังหวัดสตูล แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล แผนที่จังหวัดสตูล แผนที่ท่องเที่ยวสตูล สถานที่ท่องเที่ยวสตูล ภาคใต้ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล   พิพิธภัณฑสถานแงชาติคฤหาสน์กูเด็น   อุทยานแห่งชาติตะรุเตา   อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา   เกาะกลาง   เกาะไข่   เกาะอาดัง   เกาะลิเป๊ะ   เกาะหินงาม   เกาะบุโหลน   แหลมตันหยงโป   หาดทรายยาว   หาดปากบารา   น้ำตกวังสายทอง   น้ำตกธาราสวรรค์   น้ำตกปาหนัน   น้ำตกธารปลิว   น้ำตกเจ็ดคด   ถ้ำภูผาเพชร   ถ้ำลอดปูยู   เขาโต๊ะยะกง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

แผนที่การเดินทางจังหวัดสตูล

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย