แผนที่จังหวัดสงขลา แผนที่ท่องเที่ยวสงขลา
แผนที่จังหวัดสงขลา
แผนที่สงขลา แผนที่จังหวัดสงขลา สถานที่ท่องเที่ยวสงขลา จังหวัดสงขลา

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสงขลา

เมืองสงขลามีชื่อเดิมว่า “เมืองสทิง” ตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระปัจจุบัน พ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซียและอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขายที่เมืองสทิงพระเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองสิงหลา” เนื่องจากขณะแล่นเรือเข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น มองเห็นเกาะสองเกาะคล้ายสิงห์หมอบอยู่ 2 ตัว เกาะสองเกาะนี้คือ เกาะหนู เกาะแมว นั่นเอง
จังหวัดสงขลา มีอำเภอทั้งหมด 16 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสงขลา   อำเภอสทิงพระ   อำเภอจะนะ   อำเภอนาทวี   อำเภอเทพา   อำเภอสะบ้าย้อย   อำเภอระโนด   อำเภอกระแสสินธุ์   อำเภอรัตภูมิ   อำเภอสะเดา   อำเภอหาดใหญ่   อำเภอนาหม่อม   อำเภอควนเนียง   อำเภอบางกล่ำ   อำเภอสิงหนคร   อำเภอคลองหอยโข่ง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

แนะนำจังหวัดสงขลา แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา แผนที่จังหวัดสงขลา แผนที่ท่องเที่ยวสงขลา สถานที่ท่องเที่ยวสงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สงขลา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

แหลมสนอ่าน   แหลมสมิหลา   เกาะหนู   เกาะแมว   ทะเลสาบสงขบา   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   ชายทะเลเก้าแสน   น้ำตกโตนงาช้าง   สถานที่อนุรักษ์สัตว์น้ำ   อุทยานนกน้ำคูขุด   น้ำตกบริพัตร   หาดสะกอม   สวนสัตว์สงขลา   อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง   เกาะยอ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

แผนที่การเดินทางจังหวัดสงขลา

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย