แผนที่จังหวัดสกลนคร แผนที่ท่องเที่ยวสกลนคร
แผนที่จังหวัดสกลนคร
แผนที่สกลนคร แผนที่จังหวัดสกลนคร สถานที่ท่องเที่ยวสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดสกลนคร

สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน จังหวัดสกลนครยังได้รับการขนานนามว่าเป็น"แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้นจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอ พรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร มีอำเภอทั้งหมด 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสกลนคร   อำเภอกุสุมาลย์   อำเภอกุดบาก   อำเภอพรรณานิคม   อำเภอพังโคน   อำเภอวาริชภูมิ   อำเภอนิคมน้ำอูน   อำเภอวานรนิวาส   อำเภอคำตากล้า   อำเภอบ้านม่วง   อำเภออากาศอำนวย   อำเภอสว่างแดนดิน   อำเภอส่องดาว   อำเภอเต่างอย   อำเภอโคกศรีสุพรรณ   อำเภอเจริญศิลป์   อำเภอโพนนาแก้ว   อำเภอภูพาน  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

แนะนำจังหวัดสกลนคร แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร แผนที่จังหวัดสกลนคร แผนที่ท่องเที่ยวสกลนคร สถานที่ท่องเที่ยวสกลนคร ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

พระธาตุเชิงชุม   หนองหาน   พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น   วัดป่าอุดมสมพร   พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์   น้ำตกคำหอม   พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น   พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน   วัดดอยธรรมเจดีย์   ถ้ำภูผายนต์   วัดคำประมง   วัดพระธาตุนารายเจงเวง   ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

แผนที่การเดินทางจังหวัดสกลนคร

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.หนองคาย ถึง อ.เมือง จ.สกลนคร
แผนที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถึง อ.เมือง จ.สกลนคร
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.สกลนคร
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.อุดรธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.หนองคาย
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เชียงคาน จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.ปาย

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย