แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ
แผนที่ศรีสะเกษ แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว เขมร และเยอ ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงรัชสมัยรัชการที่ 5 ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา
จังหวัดศรีสะเกษ มีอำเภอทั้งหมด 22 อำเภอ คือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ   อำเภอยางชุมน้อย   อำเภอกันทรารมย์   อำเภอกันทรลักษ์   อำเภอขุขันธ์   อำเภอไพรบึง   อำเภอปรางค์กู่   อำเภอขุนหาญ   อำเภอราษีไศล   อำเภออุทุมพรพิสัย   อำเภอบึงบูรพ์   อำเภอห้วยทับทัน   อำเภอโนนคูณ   อำเภอศรีรัตนะ   อำเภอน้ำเกลี้ยง   อำเภอวังหิน   อำเภอภูสิงห์   อำเภอเมืองจันทร์   อำเภอเบญจลักษ์   อำเภอพยุห์   อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   อำเภอศิลาลาด  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

แนะนำจังหวัดศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   พระธาตุเรืองรอง   ปราสาทเขาพระวิหาร   ปราสาทสระกำแพงใหญ่   ปราสาทสระกำแพงน้อย   ปราสาทเมืองจันทร์   สวนสมเด็จศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   ปราสาทปรางค์กู่  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

แผนที่การเดินทางจังหวัดศรีสะเกษ

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ระยอง ถึง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย