แผนที่จังหวัดลำปาง แผนที่ท่องเที่ยวลำปาง
แผนที่จังหวัดลำปาง
แผนที่ลำปาง แผนที่จังหวัดลำปาง สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดลำปาง

ลำปาง เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าจังหวัดใดๆ ชาวลำปางมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง วัดวาอารามและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น รถม้าพาหนะคู่เมือง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความบริสุทธิ์สวยงาม มีอุทยานแห่งชาติที่มีการจัดการที่ดี และควบคู่กันไปกับเมืองที่เคยเป็นแหล่งทำไม้ในอดีต ช้างที่เคยทำหน้าที่ลากซุงจึงเป็นสัตว์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากดินขาวขึ้นชื่อ สิ่งเหล่านี้ทำให้นครลำปางกลายเป็นจุดหมายที่นักเดินทางมักแวะมาเยี่ยมชม
จังหวัดลำปาง มีอำเภอทั้งหมด 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำปาง   อำเภอแม่เมาะ   อำเภอเกาะคา   อำเภอเสริมงาม   อำเภองาว   อำเภอแจ้ห่ม   อำเภอวังเหนือ   อำเภอเถิน   อำเภอแม่พริก   อำเภอแม่ทะ   อำเภอสบปราบ   อำเภอห้างฉัตร   อำเภอเมืองปาน  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

แนะนำจังหวัดลำปาง แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง แผนที่จังหวัดลำปาง แผนที่ท่องเที่ยวลำปาง สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง   พระธาตุม่อนพระยาแจ้   อ่างเก็บน้ำกิ่วลม   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล   เจ้าพ่อประตูผา   แคมป์แม่วัง   อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ   วัดพระแก้วดอนเต้า   วัดศรีชุม   วัดเจดีย์ซาว   อุยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย   ถ้ำผาไท   น้ำตกวังแก้ว  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

แผนที่การเดินทางจังหวัดลำปาง

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก ถึง อ.เมือง จ.ลำปาง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย