แผนที่จังหวัดยโสธร แผนที่ท่องเที่ยวยโสธร
แผนที่จังหวัดยโสธร
แผนที่ยโสธร แผนที่จังหวัดยโสธร สถานที่ท่องเที่ยวยโสธร จังหวัดยโสธร

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรจากพงศาวดารเมืองยโสธรได้บันทึกไว้ว่า เมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2340 พระเจ้าวรวงศา (พระวอ) เสนาบดีเก่าเมืองเวียงจันทน์กับสมัครพรรคพวกเดินทางอพยพจะไปอาศัยอยู่กับเจ้านครจำปาศักดิ์ เมื่อเดินทางถึงดงผีสิงห์เห็นเป็นทำเลดี จึงได้ตั้งหลักฐานและสร้างเมืองที่นี่เรียกว่า “บ้านสิงห์ท่า” หรือ “เมืองสิงห์ท่า” ต่อมาใน พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกฐานะบ้านสิงห์ท่าแห่งนี้ขึ้นเป็น “เมืองยโสธร” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ มีเจ้าเมืองดำรงบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรราชวงศา
จังหวัดยโสธร มีอำเภอทั้งหมด 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองยโสธร   อำเภอทรายมูล   อำเภอกุดชุม   อำเภอคำเขื่อนแก้ว   อำเภอป่าติ้ว   อำเภอมหาชนะชัย   อำเภอค้อวัง   อำเภอเลิงนกทา   อำเภอไทยเจริญ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

แนะนำจังหวัดยโสธร แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร แผนที่จังหวัดยโสธร แผนที่ท่องเที่ยวยโสธร สถานที่ท่องเที่ยวยโสธร ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ยโสธร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

พระธาตุพระอานนท์   พระธาตุกู่จาน   พระธาตุก่องข้าวน้อย   พระพุทธบายโสธร   โบราณสถานดงเมืองเตย   ภูถ้ำพระ   หมู่บ้านหัตถกรรมศรีฐาน  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

แผนที่การเดินทางจังหวัดยโสธร

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ยโสธร

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย