แผนที่จังหวัดมุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยวมุกดาหาร
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร
แผนที่มุกดาหาร แผนที่จังหวัดมุกดาหาร สถานที่ท่องเที่ยวมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดมุกดาหาร

ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงแขวงสวันเขต มีหมู่บ้านชุมชนใหญ่ชื่อบ้านหลวงโพนสิน ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพระธาตุอิงฮัง แขวงสวันเขตในปัจจุบัน โดยมีเจ้าจันทรสุริยวงศ์ปกครอง มีบุตรชายชื่อเจ้ากินรี ซึ่งต่อมาได้ข้ามลำน้ำโขงมาฝั่งขวาที่บริเวณปากห้วยมุก สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น ณ ที่นั้นในปี พ.ศ. 2310 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2313 และตั้งชื่อเมืองว่า "มุกดาหาร"
จังหวัดมุกดาหาร มีอำเภอทั้งหมด 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร   อำเภอนิคมคำสร้อย   อำเภอดอนตาล   อำเภอดงหลวง   อำเภอคำชะอี   อำเภอหว้านใหญ่   อำเภอหนองสูง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

แนะนำจังหวัดมุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร แผนที่จังหวัดมุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยวมุกดาหาร สถานที่ท่องเที่ยวมุกดาหาร ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

ภูผาเทิบ   น้ำตกตาดโตน   ภูนางหงษ์   วนอุทยานภูหมู   แก่งกระเบา   น้ำตกคำชะอี   หอแก้วมุกดาหาร   ตลาดอินโดจีน   วัดแม่พระไถ่ทาส   ศาลเจ้าแม่สองนางสถิตย์   สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

แผนที่การเดินทางจังหวัดมุกดาหาร

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
แผนที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ถึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย