แผนที่จังหวัดพัทลุง แผนที่ท่องเที่ยวพัทลุง
แผนที่จังหวัดพัทลุง
แผนที่พัทลุง แผนที่จังหวัดพัทลุง สถานที่ท่องเที่ยวพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดพัทลุง

พัทลุง อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา ห่างจากกรุงเทพฯ 860 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,424.473 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองแห่งขุนเขาที่เก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งของภาคใต้ ตัวเมืองมีเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์สูงเด่นมองเห็นแต่ไกล เป็นเมืองต้นกำเนิดหนังตะลุงและโนรา มีประวัติสันนิษฐานว่าพัทลุงเป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่เขาหัวแดง ฝั่งตรงข้ามกับเมืองสงขลาในปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีภัยต่างๆ มารบกวนทำให้ต้องย้ายเมืองไปตั้งอยู่ตามตำบลต่างๆ หลายครั้งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นอุทยานนกน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่นักดูนกทุกคนใฝ่ฝันจะมาเที่ยวชม
จังหวัดพัทลุง มีอำเภอทั้งหมด 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพัทลุง   อำเภอกงหรา   อำเภอเขาชัยสน   อำเภอตะโหมด   อำเภอควนขนุน   อำเภอปากพะยูน   อำเภอศรีบรรพต   อำเภอป่าบอน   อำเภอบางแก้ว   อำเภอป่าพะยอม   อำเภอศรีนครินทร์  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

แนะนำจังหวัดพัทลุง แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง แผนที่จังหวัดพัทลุง แผนที่ท่องเที่ยวพัทลุง สถานที่ท่องเที่ยวพัทลุง ภาคใต้ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.พัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

หาดแสนสุขลำปำ   ถ้ำมาลัย   บ่อน้ำร้อน   ทะเลน้อย   พระอุโบสถ   วัดสุนทราวาส   วัดเขียนบางแก้ว   วังเก่า   วังใหม่   ถ้ำพระ   วัดคูหาสวรรค์   เกาะรังนก   น้ำตกไพรวัลย์   น้ำตกหม่อมจุ้ย   น้ำตกลาดเตย   น้ำตกเหรียญทอง   น้ำตกพระยานคร   ถ้ำมัจฉาปลาวน   น้ำตกโนรา  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

แผนที่การเดินทางจังหวัดพัทลุง

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย