แผนที่จังหวัดพังงา แผนที่ท่องเที่ยวพังงา
แผนที่จังหวัดพังงา
แผนที่พังงา แผนที่จังหวัดพังงา สถานที่ท่องเที่ยวพังงา จังหวัดพังงา

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดพังงา

พังงา เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีพื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร ชื่อของจังหวัดพังงานั้นเดิมน่าจะเรียกว่า “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางา หรือเขาพังงา ซึ่งอยู่ในตัวเมืองพังงาในปัจจุบัน เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงเรียกกันว่า “เมืองภูงา” เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองเป็นคู่กับเมืองภูเก็ตมาแต่เดิมก็ได้ แต่เหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์จึงมีฝรั่งมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก และฝรั่งเหล่านี้คงจะออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมือง “พังงา” เพราะแต่เดิมฝรั่งเขียนเมืองภูงาว่า PHUNGA หรือ PUNGA ซึ่งอาจอ่านว่า ภูงา หรือจะอ่านว่า พังงา หรือ พังกา ก็ได้
จังหวัดพังงา มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพังงา   อำเภอเกาะยาว   อำเภอกะปง   อำเภอตะกั่วทุ่ง   อำเภอตะกั่วป่า   อำเภอคุระบุรี   อำเภอทับปุด   อำเภอท้ายเหมือง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

แนะนำจังหวัดพังงา แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา แผนที่จังหวัดพังงา แผนที่ท่องเที่ยวพังงา สถานที่ท่องเที่ยวพังงา ภาคใต้ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.พังงา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

ถ้ำสุวรรณคูหา   ถ้ำพุงช้าง   ถ้ำน้ำผุด   น้ำตกโตนพังงา   เกาะปันหยี   น้ำตกลำปี   วนอุทยานน้ำตกสระนางมโนราห์   เขาพิงกัน   ถ้ำลอด   น้ำตกรามัญ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

แผนที่การเดินทางจังหวัดพังงา

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย