แผนที่จังหวัดพะเยา แผนที่ท่องเที่ยวพะเยา
แผนที่จังหวัดพะเยา
แผนที่พะเยา แผนที่จังหวัดพะเยา สถานที่ท่องเที่ยวพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดพะเยา

พะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาว มีอายุกว่า 900 ปี โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสน และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงรายจนในปี พ.ศ. 2520 จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา มีอำเภอทั้งหมด 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพะเยา   อำเภอจุน   อำเภอเชียงคำ   อำเภอเชียงม่วน   อำเภอดอกคำใต้   อำเภอปง   อำเภอแม่ใจ   อำเภอภูซาง   อำเภอภูกามยาว  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

แนะนำจังหวัดพะเยา แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา แผนที่จังหวัดพะเยา แผนที่ท่องเที่ยวพะเยา สถานที่ท่องเที่ยวพะเยา ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยา   น้ำตกจำปาทอง   น้ำตกภูซาง   อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง   ดอยจอมทอง   หมู่บ้านไทยลื้อ   วัดท่าฟ้าใต้   วัดศรีอุโมงคำ   วัดอนาลโย   วัดนันตาราม   โบราณสถานเวียงลอ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

แผนที่การเดินทางจังหวัดพะเยา

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถึง อ.เมือง จ.พะเยา

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย