แผนที่จังหวัดปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยวปัตตานี
แผนที่จังหวัดปัตตานี
แผนที่ปัตตานี แผนที่จังหวัดปัตตานี สถานที่ท่องเที่ยวปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตานี และ แม่น้ำสายบุรี ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธ ในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รัฐกลันตัน กับรัฐตรังกานูในมาเลเซีย ปัจจุบันยังมีซากเมืองเก่าของปัตตานีในยุคนั้นปรากฏให้เห็นที่อำเภอยะรังในปัจจุบัน และจากการที่มีพื้นที่เป็นป่าเขา และมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้า และวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และด้านประเพณีวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานี มีอำเภอทั้งหมด 12 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปัตตานี   อำเภอโคกโพธิ์   อำเภอหนองจิก   อำเภอปะนาเระ   อำเภอมายอ   อำเภอทุ่งยางแดง   อำเภอสายบุรี   อำเภอไม้แก่น   อำเภอยะหริ่ง   อำเภอยะรัง   อำเภอแม่ลาน   อำเภอกะพ้อ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

แนะนำจังหวัดปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี แผนที่จังหวัดปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยวปัตตานี สถานที่ท่องเที่ยวปัตตานี ภาคใต้ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางปัตตานี   วัดสุทธิกาวาส   วัดช้างไห้   วัดมุจลินทวาปีวิหาร   วนอุทยานน้ำตกทรายขาว   หาดวาสุกรี   หาดมะรวด   หาดรัชดาภิเษกและหาดแฆแฆ   ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว   น้ำตกโผงโผง   มัสยิดกรือเซะ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

แผนที่การเดินทางจังหวัดปัตตานี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย