แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี
แผนที่ปราจีนบุรี แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางทิศด้านตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 135 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรีประมาณ 800 ปี ก่อนปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า "เมืองศรีมโหสถ" ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถ บริเวณบ้านโคกขวาง อำเภอศรีมหาโพธิยังพบชุมชนโบราณอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองศรีมโหสถ บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพบโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสำริด กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
จังหวัดปราจีนบุรี มีอำเภอทั้งหมด 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี   อำเภอกบินทร์บุรี   อำเภอนาดี   อำเภอบ้านสร้าง   อำเภอประจันตคาม   อำเภอศรีมหาโพธิ   อำเภอศรีมโหสถ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

แนะนำจังหวัดปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยวปราจีนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวปราจีนบุรี ภาคตะวันออก ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

ต้นศรีมหาโพธิ์   ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์ ร.5 แก่งสลัดได   สระแก้วสระขวัญ   อุทยานแห่งชาติทับลาน   ปราสาทหินสลอกก๊อก   น้ำตกปางสีดา   น้ำตกโตนใหญ่   น้ำตกธารทิพย์   น้ำตกตะคร้อ   แก่งหินเพิง   สระมรกต   วัดแก้วพิจิตร  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่การเดินทางจังหวัดปราจีนบุรี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถึง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
แผนที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ถึง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย