แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนที่ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ตอนล่างซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับภาคใต้ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นชายหาดต่างๆ หมู่เกาะหรือป่าเขาลำเนาไพร เป็นสถานที่ตากอากาศเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ขึ้นที่ปากคลองอีรม ชื่อว่า เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวบรวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุย จนกระทั่ง พ.ศ. 2441 จึงย้ายที่ว่าการเมืองมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   อำเภอกุยบุรี   อำเภอทับสะแก   อำเภอบางสะพาน   อำเภอบางสะพานน้อย   อำเภอปราณบุรี   อำเภอหัวหิน   อำเภอสามร้อยยอด  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนะนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระราชวังไกลกังวล   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   หัวหิน   เขาช่องกระจก   เขาตะเกียบ   เกาะทะลุ   อ่าวมะนาว   น้ำตกป่าละอู  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทะเลหัวหิน   สถานีรถไฟหัวหิน   พระราชวังไกลกังวล   เขาตะเกียบ   เขาหินเหล็กไฟ   เขาเต่า   น้ำตกป่าละอู   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  

แผนที่การเดินทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย