แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ แผนที่ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่บุรีรัมย์ แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง เป็นเมืองแห่งปราสาทหิน ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร จังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 10,321 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 21 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง ลำปลายมาศ ประโคนชัย พุทไธสง สตึก กระสัง บ้านกรวด คูเมือง ละหานทราย หนองกี่ ปะคำ นาโพธิ์ หนองหงส์ พลับพลาชัย ห้วยราช โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ ชำนิ โนนดินแดง บ้านกรวด ละหานทราย บ้านใหม่ไชยพจน์ กิ่งอำเภอแคนดง และกิ่งอำเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์ มีอำเภอทั้งหมด 23 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์   อำเภอคูเมือง   อำเภอกระสัง   อำเภอนางรอง   อำเภอหนองกี่   อำเภอละหานทราย   อำเภอประโคนชัย   อำเภอบ้านกรวด   อำเภอพุทไธสง   อำเภอลำปลายมาศ   อำเภอสตึก   อำเภอปะคำ   อำเภอนาโพธิ์   อำเภอหนองหงส์   อำเภอพลับพลาชัย   อำเภอห้วยราช   อำเภอโนนสุวรรณ   อำเภอชำนิ   อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   อำเภอโนนดินแดง   อำเภอบ้านด่าน   อำเภอแคนดง   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

แนะนำจังหวัดบุรีรัมย์ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ แผนที่ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ สถานที่ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินพนมรุ้ง   ปราสาทหินเมืองต้ำ   อุทยานแห่งชาติเขากระโดง   อนุสาวรีย์เราสู้   เขื่อนลำนางรอง   เตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาพันปี   ปรางค์กู่สวนแตง   แหล่งลานหินตัด   อ่างห้วยตลาด   แหล่งนกน้ำ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

แผนที่การเดินทางจังหวัดบุรีรัมย์

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถึง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย