แผนที่จังหวัดบึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยวบึงกาฬ
แผนที่จังหวัดบึงกาฬ
แผนที่บึงกาฬ แผนที่จังหวัดบึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ แยกออกจาก จ.หนองคาย เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นจังหวัดใหม่คือ มี 8 อำเภอประกอบด้วย อ.บึงกาฬ อ.เซกา อ.โซ่พิสัย อ.พรเจริญ อ.ปากคาด อ.บึงโขงหลง อ.ศรีวิไล และ อ.บุ่งคล้า มีประชากรประมาณ 4 แสนคน มีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภคทั้งศาลากลาง อำเภอ สำนักงานอัยการ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แขวงการทาง สถานีตำรวจน้ำ แต่เดิมอำเภอบึงกาฬมีชื่อเดิมว่า ไชยบุรี ซึ่งขึ้นกับจังหวัดนครพนม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2460 ได้ถูกโอนย้ายให้ขึ้นต่อจังหวัดหนองคาย และถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บึงกาฬ ในปี พ.ศ. 2482 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการร้องขอให้จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ ตามข้อเสนอของนายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย โดยแยกพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย แต่กระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงกาฬขึ้นเป็นจังหวัด เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ส.ส.สัดส่วน พรรคกิจสังคมได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ และทางกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วย กำลังอยู่ในกระบวนการนำเข้าเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งเรื่องเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอเป็นกฎหมายพ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ต่อไป ต่อมาในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบึงกาฬ   อำเภอพรเจริญ   อำเภอโซ่พิสัย   อำเภอเซกา   อำเภอปากคาด   อำเภอบึงโขงหลง   อำเภอศรีวิไล   อำเภอบุ่งคล้า  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

แนะนำจังหวัดบึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ แผนที่จังหวัดบึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยวบึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวบึงกาฬ ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

วัดอาฮงศิลาวาส   เจ้าแม่สองนาง   แก่งอาฮง   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว   หลวงพ่อพระใหญ่ บ้านท่าใคร้   หาดทรายขาว   หนองกุดทิง   วัดสว่างอารมณ์(วัดถ้ำศรีธน)   น้ำตกเจ็ดสี   น้ำตกตาดกินรี   บึงโขงหลง   ภูทอก   ตลาดสองฝั่งโขง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

แผนที่การเดินทางจังหวัดบึงกาฬ

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย