แผนที่จังหวัดนราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยวนราธิวาส
แผนที่จังหวัดนราธิวาส
แผนที่นราธิวาส แผนที่จังหวัดนราธิวาส สถานที่ท่องเที่ยวนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู ทิศเหนือจดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย ทิศตะวันตกจดจังหวัดยะลา ทิศตะวันออกจดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย และทิศใต้จดรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาประมาณ 2/3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทยซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ช่วงที่ฝนตกมากที่สุด คือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
จังหวัดนราธิวาส มีอำเภอทั้งหมด 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนราธิวาส   อำเภอตากใบ   อำเภอบาเจาะ   อำเภอยี่งอ   อำเภอระแงะ   อำเภอรือเสาะ   อำเภอศรีสาคร   อำเภอแว้ง   อำเภอสุคิริน   อำเภอสุไหงโก-ลก   อำเภอสุไหงปาดี   อำเภอจะแนะ   อำเภอเจาะไอร้อง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

แนะนำจังหวัดนราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส แผนที่จังหวัดนราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยวนราธิวาส สถานที่ท่องเที่ยวนราธิวาส ภาคใต้ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

หาดนราทัศน์   พระตำหนักทักษินราชนิเวศน์   สุเหร่านราธิวาส   เขาตันหยง   น้ำตกบาโจ   พระพุทธทักษินมิ่งมงคล   น้ำตกฉัตรวารินทร์   น้ำตกซิโป   วนอุทยานน้ำตกสิรินธีร   วัดชลธาราสิงเห   วัดเขากง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

แผนที่การเดินทางจังหวัดนราธิวาส

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย