แผนที่จังหวัดนนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยวนนทบุรี
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
แผนที่นนทบุรี แผนที่จังหวัดนนทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

เมืองนนทบุรีมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีคูคลองน้อยใหญ่มากมาย เป็นเมืองเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้น ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรีเมื่อ พ.ศ. 2092 ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ บ้านตลาดขวัญเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นสวนผลไม้ที่มีชื่อแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ฝรั่งต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาต่างก็ได้บันทึกเอาไว้ ดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า “สวนผลไม้ที่บางกอกนั้น (หมายถึงกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน) มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่ง โดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง 4 ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ (TALACOUN) ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา” (จดหมายเหตุลาลูแบร์)
จังหวัดนนทบุรี มีอำเภอทั้งหมด 6 อำเภอ คือ อำเภอไทรน้อย   อำเภอบางบัวทอง   อำเภอบางใหญ่   อำเภอบางกรวย   อำเภอเมืองนนทบุรี   อำเภอปากเกร็ด  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

แนะนำจังหวัดนนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี แผนที่จังหวัดนนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยวนนทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวนนทบุรี ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

วัดเขมาภิรตาราม   วัดเฉลิมพระเกียรติ   วัดชลประทานรังสฤษดิ์   วัดชลอ   พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ   พระนางเรือล่ม   ตลาดน้ำบางคูเวียง   วัดสวนแก้ว   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   เกาะเกร็ด   สวนทิพย์   วัดปราสาท  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

แผนที่การเดินทางจังหวัดนนทบุรี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย