แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยวนครสวรรค์
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์
แผนที่นครสวรรค์ แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น "ประตูสู่ภาคเหนือ" และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร
จังหวัดนครสวรรค์ มีอำเภอทั้งหมด 15 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์   อำเภอโกรกพระ   อำเภอชุมแสง   อำเภอหนองบัว   อำเภอบรรพตพิสัย   อำเภอเก้าเลี้ยว   อำเภอตาคลี   อำเภอท่าตะโก   อำเภอไพศาลี   อำเภอพยุหะคีรี   อำเภอลาดยาว   อำเภอตากฟ้า   อำเภอแม่วงก์   อำเภอแม่เปิน   อำเภอชุมตาบง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

แนะนำจังหวัดนครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยวนครสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวนครสวรรค์ ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

วัดจอมคีรีนาคบรรพต   โกรกพม่า   บึงบอระเพ็ด   ป่าแม่วงก์   ต้นลำน้ำเจ้าพระยา   เขากบ   อุทยานสวรรค์   วัดสระโบสถ์   อุทยานชอนตะวัน   ถ้ำพรสวรรค์   น้ำตกแม่กะสิ  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

แผนที่การเดินทางจังหวัดนครสวรรค์

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.กรุงเทพฯ
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง เขาค้อ
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.สระบุรี
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.ลพบุรี
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
แผนที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง อ.เมือง จ.เชียงราย

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย