แผนที่จังหวัดนครพนม แผนที่ท่องเที่ยวนครพนม
แผนที่จังหวัดนครพนม
แผนที่นครพนม แผนที่จังหวัดนครพนม สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม จังหวัดนครพนม

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดนครพนม

นครพนม เมืองนครแห่งอีสาน ดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงแถบนี้ เดิมทีเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีโคตรบูร ตัวเมืองตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขง(ฝั่งลาว) บริเวณทางใต้ปากเซบั้งไฟ ตรงข้ามกับพระธาตุพนมในปัจจุบัน ตามประวัติเล่ากันว่าเมื่อพญานันทเสนผู้ครองศรีโคตรบูรสวรรคต เสนาอำมาตย์และประชาชนต่างก็เห็นว่าบ้านเมืองเกิดเภทภัยหลายครั้ง ควรที่จะย้ายไปสร้างเมืองใหม่อยู่ตรงข้ามกัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีป่าไม้รวกขึ้นอยู่เป็นดงจึงได้เรียกชื่อเมืองใหม่นี้ว่า “มรุกขนคร” หมายถึงเมืองที่อยู่ในดงไม้รวก มรุกขนครในสมัยพญาสุมิตรธรรมเมื่อ พ.ศ. 500 นั้นรุ่งเรืองมาก มีเมืองขึ้นมากมายและมีการบูรณะพระธาตุพนมขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย
จังหวัดนครพนม มีอำเภอทั้งหมด 12 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครพนม   อำเภอปลาปาก   อำเภอท่าอุเทน   อำเภอบ้านแพง   อำเภอธาตุพนม   อำเภอเรณูนคร   อำเภอนาแก   อำเภอศรีสงคราม   อำเภอนาหว้า   อำเภอโพนสวรรค์   อำเภอนาทม   อำเภอวังยาง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

แนะนำจังหวัดนครพนม แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม แผนที่จังหวัดนครพนม แผนที่ท่องเที่ยวนครพนม สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.นครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

พระธาตุพนม   เรณูนคร   ด่านคอยสาว   หนองญาติ   น้ำตกตาดขาม   น้ำตกห้วยทราย   สวนไชยา   พระธาตุท่า   สวนหลง ร.9   หาดทรายท้ายเมือง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

แผนที่การเดินทางจังหวัดนครพนม

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย