แผนที่จังหวัดนครปฐม แผนที่ท่องเที่ยวนครปฐม
แผนที่จังหวัดนครปฐม
แผนที่นครปฐม แผนที่จังหวัดนครปฐม สถานที่ท่องเที่ยวนครปฐม จังหวัดนครปฐม

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ“พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม พื้นที่ทั่วไปของจังหวัดนครปฐมเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองและอำเภอกำแพงแสนเท่านั้น ส่วนที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) ได้แก่ ท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลน เป็นที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม การทำสวน ทำไร่ และสวนผลไม้ โดยเฉพาะการปลูกส้มโอซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดนครปฐมจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองส้มโอหวาน
จังหวัดนครปฐม มีอำเภอทั้งหมด 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม   อำเภอกำแพงแสน   อำเภอนครชัยศรี   อำเภอดอนตูม   อำเภอบางเลน   อำเภอสามพราน   อำเภอพุทธมณฑล  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

แนะนำจังหวัดนครปฐม แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม แผนที่จังหวัดนครปฐม แผนที่ท่องเที่ยวนครปฐม สถานที่ท่องเที่ยวนครปฐม ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.นครปฐม

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

พระปฐมเจดีย์และพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์   พระราชวังสนามจันทร์และอนุสาวรีย์ย่าเหล   สวนสามพราน   อนุสาวรีย์พระยาพาน   วัดไร่ขิง   พุทธมณฑล   ลานแสดงช้างสามพรานและสวนสัตว์   สวนศิลปมีเซียมยิบอินซอย   พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย   ตลาดน้ำวัดลำพญา   ตลาดกลางผักและผลไม้   เมืองเก่ากำแพงแสน  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

แผนที่การเดินทางจังหวัดนครปฐม

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ถึง อ.เมือง จ.นครปฐม
แผนที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถึง อ.เมือง จ.นครปฐม

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย