แผนที่จังหวัดนครนายก แผนที่ท่องเที่ยวนครนายก
แผนที่จังหวัดนครนายก
แผนที่นครนายก แผนที่จังหวัดนครนายก สถานที่ท่องเที่ยวนครนายก จังหวัดนครนายก

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดนครนายก

นครนายก สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี หลักฐาน คือแนวกำแพงเนินดินและสันคูเมืองที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อ “นครนายก” นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ใน พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑลนครนายกจัดอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง ให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 ได้โอนนครนายกไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก มีอำเภอทั้งหมด 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครนายก   อำเภอปากพลี   อำเภอบ้านนา   อำเภอองครักษ์  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

แนะนำจังหวัดนครนายก แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก แผนที่จังหวัดนครนายก แผนที่ท่องเที่ยวนครนายก สถานที่ท่องเที่ยวนครนายก ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.นครนายก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

เมืองลับแล   พระพุทธฉาย   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   วัดเขานางบวช   น้ำตกสาริกา   น้ำตกนางรอง   น้ำตกวังตะไคร้   สวนสีดา   น้ำตกวังม่วง   น้ำตกสลัดได   น้ำตกกระอาง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

แผนที่การเดินทางจังหวัดนครนายก

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย