แผนที่จังหวัดตาก แผนที่ท่องเที่ยวตาก
แผนที่จังหวัดตาก
แผนที่ตาก แผนที่จังหวัดตาก สถานที่ท่องเที่ยวตาก จังหวัดตาก

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดตาก

เมืองตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีชื่อเดิมว่า "เมืองระแหง" ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาราชในอดีตถึง 4 พระองค์ ที่เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนเมืองตากแห่งนี้ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งขวา ของแม่น้ำปิงมายังฝั่งซ้ายบริเวณตำบลบ้านระแหงจนกระทั่งทุกวันนี้
จังหวัดตาก มีอำเภอทั้งหมด 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตาก   อำเภอบ้านตาก   อำเภอสามเงา   อำเภอแม่ระมาด   อำเภอท่าสองยาง   อำเภอแม่สอด   อำเภอพบพระ   อำเภออุ้มผาง   อำเภอวังเจ้า  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แนะนำจังหวัดตาก แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก แผนที่จังหวัดตาก แผนที่ท่องเที่ยวตาก สถานที่ท่องเที่ยวตาก ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช   เขื่อนภูมิพล   น้ำตกลานสาง   ผาสามเงา   ศาลเจ้าพ่อพะวอ   โบราณวัตถุที่ห้วยน้ำลึก   น้ำตกนางครวญ   บ่อน้ำร้อนที่อำเภอพบพระ   น้ำตกทีลอซู  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แผนที่การเดินทางจังหวัดตาก

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ถึง อ.เมือง จ.ตาก
แผนที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถึง อ.เมือง จ.ตาก
แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก ถึง อ.เมือง จ.ลำปาง
แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก ถึง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก ถึง อ.เมือง จ.กรุงเทพฯ
แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก ถึง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
แผนที่ อ.เมือง จ.ตาก ถึง อ.เมือง จ.น่าน

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย