แผนที่จังหวัดตราด แผนที่ท่องเที่ยวตราด
แผนที่จังหวัดตราด
แผนที่ตราด แผนที่จังหวัดตราด สถานที่ท่องเที่ยวตราด จังหวัดตราด

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดตราด

เมืองตราดสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ที่เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาด ต้นไม้ชนิดนี้มีขึ้นอยู่รอบเมืองตราด ซึ่งในสมัยนั้นมีต้นกราดอยู่เป็นจำนวนมาก แต่พอถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองตราดมีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ” จังหวัดตราด หรือเมืองทุ่งใหญ่ปรากฏชื่อในทำเนียบหัวเมืองสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2178) ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล สังกัดฝ่ายการต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการคลัง ตราดเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเล ที่มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจอดเรือ เพื่อขนถ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เติมเสบียงอาหาร น้ำจืดบริเวณอ่าวเมืองตราด จึงเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขาย
จังหวัดตราด มีอำเภอทั้งหมด 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตราด   อำเภอคลองใหญ่   อำเภอเขาสมิง   อำเภอบ่อไร่   อำเภอแหลมงอบ   อำเภอเกาะกูด   อำเภอเกาะช้าง  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

แนะนำจังหวัดตราด แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด แผนที่จังหวัดตราด แผนที่ท่องเที่ยวตราด สถานที่ท่องเที่ยวตราด ภาคตะวันออก ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

วัดบุปผาราม   วัดโยธานิมิต   อ่าวตาลคู่   แหลมงอบ   เกาะช้าง   น้ำตกคลองเจ้า   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   น้ำตกธารมะยม   หาดมัจฉานุ   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง   บ้านหาดเล็ก   หาดบานชื่น   อนุสรณ์สถานยุทธนาวี ที่เกาะช้าง   ศูนย์สภากาชาดเขาล้าน   เกาะกูด  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

เกาะช้างน้อย   และ  แหลมช้างน้อย  

แผนที่การเดินทางจังหวัดตราด

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ระยอง ถึง อ.เมือง จ.ตราด

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย