แผนที่จังหวัดชุมพร แผนที่ท่องเที่ยวชุมพร
แผนที่จังหวัดชุมพร
แผนที่ชุมพร แผนที่จังหวัดชุมพร สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดชุมพร

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ.1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองใน อาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นมณฑลชุมพร ต่อมามีการยุบการปกครองระบอบมณฑล ชุมพรจึงมีฐานะเป็นจังหวัด)
จังหวัดชุมพร มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชุมพร   อำเภอท่าแซะ   อำเภอปะทิว   อำเภอหลังสวน   อำเภอละแม   อำเภอพะโต๊ะ   อำเภอสวี   อำเภอทุ่งตะโก  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

แนะนำจังหวัดชุมพร แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร แผนที่จังหวัดชุมพร แผนที่ท่องเที่ยวชุมพร สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ชุมพร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

ถ้ำรับร่อ   วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ   หาดทรายรี   ถ้ำลอด   เขาทะลุ   หาดภราดรภาพ   ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพร   วัดถ้ำขวัญเมือง   ถ้ำเขาเงิน   บ่อน้ำร้อน   ถ้ำเขาพลู   เกาะมันตรา  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

แผนที่การเดินทางจังหวัดชุมพร

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย