แผนที่จังหวัดชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยวชัยภูมิ
แผนที่จังหวัดชัยภูมิ
แผนที่ชัยภูมิ แผนที่จังหวัดชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บนสันขอบที่ราบสูงอีสาน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับภาคกลางและภาคเหนือ เป็นดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวแสนงาม และสายน้ำตกชุ่มฉ่ำยามหน้าฝน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ ภูพังเหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่อ อันเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำชี ประวัติศาสตร์ชัยภูมิมีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้าง มีการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในหลายพื้นที่ของจังหวัด ต่อมาปรากฏชื่อเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายหลังจึงร้างไป และมาปรากฏชื่ออีกครั้งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีชาวเวียงจันทน์เข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง มีผู้นำชื่อ แล ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ชัยภูมิอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 15 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอภูเขียว อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า และกิ่งอำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ มีอำเภอทั้งหมด 16 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ   อำเภอบ้านเขว้า   อำเภอคอนสวรรค์   อำเภอเกษตรสมบูรณ์   อำเภอหนองบัวแดง   อำเภอจัตุรัส   อำเภอบำเหน็จณรงค์   อำเภอหนองบัวระเหว   อำเภอเทพสถิต   อำเภอภูเขียว   อำเภอบ้านแท่น   อำเภอแก้งคร้อ   อำเภอคอนสาร   อำเภอภักดีชุมพล   อำเภอเนินสง่า   อำเภอซับใหญ่  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

แนะนำจังหวัดชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ แผนที่จังหวัดชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยวชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวชัยภูมิ ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ปรางค์กู่   น้ำตกตาดโตน   สระหงส์   พระธาตุหนองสามหมื่น   เขื่อนจุฬาภรณ์   ป่าหินงาม   ทุ่งดอกกระเจีย   อุทยานไทรทอง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

แผนที่การเดินทางจังหวัดชัยภูมิ

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง กรุงเทพฯ
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เชียงคาน จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.ระยอง
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.อุดรธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย