แผนที่จังหวัดชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยวชัยนาท
แผนที่จังหวัดชัยนาท
แผนที่ชัยนาท แผนที่จังหวัดชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท แปลตามศัพท์มีความหมายว่า ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชาใต้ปาก ลำน้ำเก่า ตั้งขึ้นหลังเมืองพันธุมวดี (สุพรรณบุรี) เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย สร้างในสมัยพญาเลอไทแห่งกรุงสุโขทัย ระหว่าง พ.ศ. 1860-1879 เมืองๆ นี้จึงได้ชื่อว่า เมืองแพรก หรือเมืองสรรค์ มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลง เมืองแพรกได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ไม่ไกลจากเมืองสรรค์ มีเจ้าสามพระยาเป็นผู้ครองเมือง ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่ มีชื่อว่า ชัยนาท ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยางมาตั้งตรงฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเมืองสรรค์นั้นเสื่อมลงเรื่อยๆ เพราะผู้คนอพยพมาอยู่ที่ชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของชัยนาทเท่านั้น ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้ง และมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นที่มาของชื่อ เมืองชัยนาทแห่งนี้
จังหวัดชัยนาท มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยนาท   อำเภอมโนรมย์   อำเภอวัดสิงห์   อำเภอสรรพยา   อำเภอสรรคบุรี   อำเภอหันคา   อำเภอหนองมะโมง   อำเภอเนินขาม  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

แนะนำจังหวัดชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท แผนที่จังหวัดชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยวชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท ภาคกลาง ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

วัดธรรมามูล   วัดพระธาตุวรวิหาร   วัดเขาท่าพระ   เขื่อนชัยนาท   วัดปากคลองมะขามเฒ่า   สวนนก   สวนลิง   เขื่อนเจ้าพระยา  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

แผนที่การเดินทางจังหวัดชัยนาท

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย