แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนที่ฉะเชิงเทรา แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา หรือแปดริ้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและตามลำคลองต่างๆ โดยมี “หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เรื่อยมา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. 2459 จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” คำว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอำเภอทั้งหมด 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   อำเภอบางคล้า   อำเภอบางน้ำเปรี้ยว   อำเภอบางปะกง   อำเภอบ้านโพธิ์   อำเภอพนมสารคาม   อำเภอราชสาส์น   อำเภอสนามชัยเขต   อำเภอแปลงยาว   อำเภอท่าตะเกียบ   อำเภอคลองเขื่อน  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน   วัดโสธรวรารามวรวิหาร   วัดเขาดิน   วัดท้าวอู่ไท   น้ำตกเขาอ่างฤาไน   วัดเล่งฮกยี่   ป้อมเมือง  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่การเดินทางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ กรุงเทพฯ ถึง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย