แผนที่จังหวัดจันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยวจันทบุรี
แผนที่จังหวัดจันทบุรี
แผนที่จันทบุรี แผนที่จังหวัดจันทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี เมืองจันท์เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะ ทุเรียน เงาะ มังคุด และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น พริกไทย ยางพารา เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ชายทะเล และโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ
จังหวัดจันทบุรี มีอำเภอทั้งหมด 10 อำเภอ คือ อำเภอเมืองจันทบุรี   อำเภอขลุง   อำเภอท่าใหม่   อำเภอโป่งน้ำร้อน   อำเภอมะขาม   อำเภอแหลมสิงห์   อำเภอสอยดาว   อำเภอแก่งหางแมว   อำเภอนายายอาม   อำเภอเขาคิชฌกูฏ  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

แนะนำจังหวัดจันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี แผนที่จังหวัดจันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยวจันทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี ภาคตะวันออก ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

น้ำตกเขากระทิง   ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   น้ำตกพลิ้ว   เขาพลอยแหวน   แหลมสิงห์   ค่ายเนินวง   คุกขี้ไก่   ตึกแดง   บ่อน้ำร้อน   เกาะเปริด   หาดแหลมเสด็จ   วัดเขาสุกิม   เขาสอยดาว  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

แผนที่การเดินทางจังหวัดจันทบุรี

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ระยอง ถึง อ.เมือง จ.จันทบุรี

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย