แผนที่จังหวัดขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยวขอนแก่น
แผนที่จังหวัดขอนแก่น
แผนที่ขอนแก่น แผนที่จังหวัดขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 อายุเพียงแค่สองร้อยกว่าปีก็คงจะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเมืองเก่า แต่ที่จริงแล้วดินแดนบนที่ราบสูง แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยธรรม ดังที่มีการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยอารยธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งที่พบที่นี่ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานต่างๆ จึงล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้ทราบความเป็นมาของคนไทยและชาติไทย
จังหวัดขอนแก่น มีอำเภอทั้งหมด 26 อำเภอ คือ อำเภอเมืองขอนแก่น   อำเภอบ้านฝาง   อำเภอพระยืน   อำเภอหนองเรือ   กิ่งจังหวัดชุมแพ   อำเภอสีชมพู   อำเภอน้ำพอง   อำเภออุบลรัตน์   อำเภอกระนวน   อำเภอบ้านไผ่   อำเภอเปือยน้อย   อำเภอพล   อำเภอแวงใหญ่   อำเภอแวงน้อย   อำเภอหนองสองห้อง   อำเภอภูเวียง   อำเภอมัญจาคีรี   อำเภอชนบท   อำเภอเขาสวนกวาง   อำเภอภูผาม่าน   อำเภอซำสูง   อำเภอโคกโพธิ์ไชย   อำเภอหนองนาคำ   อำเภอบ้านแฮด   อำเภอโนนศิลา   อำเภอเวียงเก่า  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

แนะนำจังหวัดขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น แผนที่จังหวัดขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยวขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น   พระธาตุขามแก่น   บึงแก่นนคร   เขื่อนอุบลรัตน์   เขื่อนหนองหวาย   วัดถ้ำกวาง   วัดถ้ำน้อย   วัดอุดมคงคาเขตต์   วัดพระบาทภูพานดำ   น้ำตกตาดฟ้า   ปราสาทเปือยน้อย  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

แผนที่การเดินทางจังหวัดขอนแก่น

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แผนที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง ภูกระดึง
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เชียงคาน จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง เวียงจันทน์ ลาว
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง เขาค้อ
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง ภูเรือ
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.อุดรธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
แผนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แผนที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แผนที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แผนที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย