แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยวกำแพงเพชร
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร
แผนที่กำแพงเพชร แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร

กำแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุด
จังหวัดกำแพงเพชร มีอำเภอทั้งหมด 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกำแพงเพชร   อำเภอไทรงาม   อำเภอคลองลาน   อำเภอขาณุวรลักษบุรี   อำเภอคลองขลุง   อำเภอพรานกระต่าย   อำเภอลานกระบือ   อำเภอทรายทองวัฒนา   อำเภอปางศิลาทอง   อำเภอบึงสามัคคี   อำเภอโกสัมพีนคร  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

แนะนำจังหวัดกำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยวกำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวกำแพงเพชร ภาคเหนือ ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร   วัดอาสาสใหญ่   วัดช้างรอบ   วัดมหาธาตุ   นครชุม   น้ำตกคลองลาน   น้ำตกคลองไหล   บ่อน้ำมัน   ลานกระบือ   บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง   อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

แผนที่การเดินทางจังหวัดกำแพงเพชร

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ถึง อ.เมือง จ.ตาก
แผนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ถึง อ.เมือง จ.ลําปาง
แผนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ถึง อ.เมือง จ.ลําปาง
แผนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย