แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนที่กาฬสินธุ์ แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรกกาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ กิ่งอำเภอสามชัย กิ่งอำเภอนาคู กิ่งอำเภอดอนจาน และกิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโปร่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอำเภอทั้งหมด 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   อำเภอนามน   อำเภอกมลาไสย   อำเภอร่องคำ   อำเภอกุฉินารายณ์   อำเภอเขาวง   อำเภอยางตลาด   อำเภอห้วยเม็ก   อำเภอสหัสขันธ์   อำเภอคำม่วง   อำเภอท่าคันโท   อำเภอหนองกุงศรี   อำเภอสมเด็จ   อำเภอห้วยผึ้ง   อำเภอสามชัย   อำเภอนาคู   อำเภอดอนจาน   อำเภอฆ้องชัย  

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ สถานที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ ภาคอีสาน ประเทศไทย
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

พระพุทธสถานภูปอ   พระพุทธไสยาสน์ภูคาว   เขื่อนลำปาว   วนอุทยานภูพระ   น้ำตกผาเสวย   น้ำตกตาดทอง   ฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว   แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ภูแฝก   ถ้ำภูค่าว  

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนที่การเดินทางจังหวัดกาฬสินธุ์

ค้นหาเส้นทาง แผนที่ท่องเที่ยว
จาก ถึง

แผนที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถึง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.สกลนคร
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.อุดรธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เชียงคาน จ.เลย
แผนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง อ.เมือง จ.หนองคาย

แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาแผนที่เดินทาง
ค้นหาระยะทาง
จากจังหวัด

ถึงจังหวัด

แผนที่จังหวัด ประเทศไทย